Zimowe utrzymanie dróg

znajdujesz się w : Strona główna / Utrzymanie dróg /

Zimowe utrzymanie dróg

Zima to bardzo ciężki okres zarówno dla kierowców jak i drogowców jednak my zawsze  robimy wszystko by drogi były przygotowane na jej nadejście.

W Polsce wyróżniamy pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Wszystkie standardy utrzymania dróg zakładają, że droga musi zostać odśnieżona i zapewniać przejezdność w określonym czasie po ustaniu opadów. W tym okresie, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego oczyszczenia ulic, w przypadku opadów śniegu czy śliskości spowodowanej opadami oraz zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom i pieszym. Do obowiązków związanych z ZUD należy również usuwanie skutków gołoledzi i oblodzenia natychmiast po ustąpieniu przyczyny ich powstania.

Usługi firmy KAMA w zakresie zimowego utrzymania dróg obejmują:

  • odśnieżanie placów i dróg według obowiązujących standardów zimowego utrzymania

  • usuwanie śliskości zimowe, gołoledzi przy wykorzystaniu środków chemicznych, solarki i piasku;

  • odśnieżanie chodników i ciągów pieszych według obowiązujących standardów zimowego utrzymania;

  • sprzątanie poziomowe polegające na usuwaniu mechanicznym piasku z ulic po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg;

  • utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług.