Badania lekką płytą dynamiczną

Badania lekką płytą dynamiczną

Lekka płyta dynamiczna służy do szybkiego pomiaru dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2]. Moduł ten pozwala za pomocą metod korelacyjnych określić wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Nasza firma wykonuje badania lekką płytą dynamiczną głównie na potrzeby własne przy wykonywanych projektach drogowych oraz remontach dróg.

Oferujemy również usługi badań pomiaru dynamicznego modułu odkształcenia lekką płytą dynamiczną.