Rewaloryzacja części zabytkowego parku w Mysłakowicach