Przebudowa ulicy Lipowej, ulicy Brzozowej z budową miejsc parkingowych i oświetlenia drogowego w Kowarach